top of page
ייעוץ והכוונה

 

ייעוץ זו נקודת פתיחה.

מפגש כזה בינינו יכול להיות חד פעמי, יכול להתפרש על פני שתיים או שלוש פגישות, ויכול גם להפוך לתהליך של ליווי. כמו בכל מה שאני מציע – כל מקרה לגופו. פגישת ייעוץ, תארך בין שעה לשעתיים – ובזמן הזה אתם תפרסו בפניי את מה שעברתם עד כה, תביאו אליי את כל הממצאים שיש בידכם, מבדיקות מעבדה, מצילומי רנטגן וכו'. לאט לאט התמונה תתבהר, ואני אוכל להבהיר לכם דברים שלא היו ברורים לכם, ולתת לכם כיוון להמשך הדרך, אופציות לטיפול, שמות של מומחים בתחום, סוגי בדיקות נוספות, אם יש צורך, וכך הלאה.

 

במידה ובשיחה הזאת אין לי תשובה ברורה, אבקש מכם להשאיר אצלי את כל החומרים, ואקדיש לעניינכם זמן נוסף, בחשיבה, בבירורים, בשיחות – עד שאגיע לידיעה לאן לכוון אתכם הלאה. ההמלצות שלי יכולות לבוא מהמערכת הרפואית הקונבנציונאלית או מזו האלטרנטיבית, ואני תמיד אוודא שכל הכיוונים שאני מציע לכם ברורים ומובנים, ואעזור לכם להגיע להחלטות ולתיעדוף.

מה צריך להביא?

- אורך רוח

- צילומים של כל הממצאים שיש בידכם עד כה

bottom of page